Rada programowa

Zgodnie z paragrafem 8 statutu Domu Kultury Stokrotka (DK Stokrotka) w Poznaniu, działalność tej instytucji, wspiera Rada Programowa DK Stokrotka, jak organ doradczy i opiniodawczy. Członków Rady Programowej powołuje Prezydent Miasta Poznania. Kadencja Rady Programowej trwa na okres kadencji Dyrektora.

Obecny skład Rady Programowej to:

  • Pani Justyna Makowska – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania,
  • Pani Klaudia Strzelecka – Radna Miasta Poznania,
  • Pan Wojciech Kręglewski – Radny Miasta Poznania,
  • Pan Henryk Kania – Radny Miasta Poznania,
  • Pan Paweł Filipiak – Radny Osiedla Kwiatowego
  • Pani Agata Sulejczak – Lemańska – Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania,
  • Pani Małgorzata Michałowska – Kierownik Działu Edukacji Artystycznej CK Zamek w Poznaniu

Informacje kontaktowe

DOM KULTURY „STOKROTKA”

ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań

Tel./fax 61 867 19 19

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 867 19 19
e-mail:dkstokrotka@tlen.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony