MISJA DOMU KULTURY „STOKROTKA” W POZNANIU

 

DOM KULTURY STOKROTKA spełnia ważną rolę na oddalonym od centrum Poznania - Osiedlu Kwiatowym. Ta nieduża, lokalna i miejska Instytucja Kultury jest istotnym miejscem spotkań mieszkańców już od 1986 roku. Naszą misją jest zaspokajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Dzięki edukacji kulturowej chcemy uwrażliwić się na drugiego człowieka a dzięki obserwacji, refleksji na temat przeszłości zastanowić się jaki ma wpływ na teraźniejszość nasze środowisko. Zadaniem naszego zespołu jest umożliwienie mieszkańcom spotkań oraz stworzenie warunków do kreatywnego myślenia i działania oraz realizacji projektów: artystycznych, kulturalnych, społecznych i ekologicznych. Chcemy być otwartym miejscem dyskusji o najważniejszych problemach społeczności lokalnej, przestrzenią wymiany poglądów na temat rozwoju i przeobrażania się naszego osiedla w miejsce przyjazne i dobre dla wszystkich. Istotne miejsce w naszym programie zajmuje idea społecznego zaangażowania, sąsiedzkiej pomocy, dobroczynności oraz dbania o siebie nawzajem i o środowisko. Za niezwykle ważną uznajemy współpracę z naszym najbliższym otoczeniem, dzięki której budujemy i zacieśniamy więzi społeczne.

Informacje kontaktowe

DOM KULTURY „STOKROTKA”

ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań

Tel./fax 61 867 19 19

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 867 19 19
e-mail:dkstokrotka@tlen.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony