Deklaracja dostępności Domu Kultury "STOKROTKA"

Dom Kultury "STOKROTKA" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury "STOKROTKA".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały wideo nie posiadają napisów i audiodeskrypcji
 • Wirtualny spacer nie spełnia wymagań dostępności cyfrowej

Wyłączenia

 • Multimedia opublikowe przed dniem 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alina Danielewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 606-120-009

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Kultury Stokrotka Barbara Glapka
 • Adres: Dom Kultury „STOKROTKA”
  ul. Cyniowa 11
  60-175 Poznań
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 502-999-312

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury Stokrotka posiada salę widowiskową dostępną dla osób niepełnosprawnych - wejście do sali posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednio szerokie drzwi wejściowe, uchwyty).

Dom Kultury Stokrotka posiada również schodołaz który umożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich pokonanie głównych schodów wejściowych do budynku (urządzenie porusza się automatycznie po schodach w górę i w dół transportując w ten sposób osobę niepełnosprawną na parter budynku).

Dodatkowo urządzenie umożliwi szybki transport osoby niepełnosprawnej w przypadku zagrożenia wymagającego szybkiej ewakuacji. Dom Kultury Stokrotka posiada również wózek inwalidzki dla osób niepełnosprawnycha

Informacje kontaktowe

DOM KULTURY „STOKROTKA”

ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań

Tel./fax 61 867 19 19

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 867 19 19
e-mail:dkstokrotka@tlen.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony