Jubileusz -30 lat (1986-2016)

Nasz jubileusz to święto obecności kultury na małym osiedlu wielkiego miasta. Stokrotka - to trzy dekady pracy twórczej, trzy dekady zmian, doświadczeń i wspólnej historii poznańskiego Osiedla Kwiatowego.

Dla jednych Stokrotka to krótka przygoda z kulturą, epizod, mała cząstka osiedlowego życia, dla drugich ważne miejsce spotkań, wymiany myśli, pracy twórczej, dla trzecich wiele lat pracy i doświadczeń zawodowych. Dla większości mieszkańców Dom Kultury Stokrotka to miejsce, do którego warto przyjść bo jest po co, ale też warto przyjść bo jest dla kogo. Są współpracownicy, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, koledzy i koleżanki, są wspólne pasje, działania oraz poszukiwania inspiracji. Rodzą się nowe pomysły i idee, jest twórcza praca a przede wszystkim wspólne spędzanie czasu oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

W ciągu ostatnich trzech dekad jednego nauczyliśmy się i jesteśmy pewni. Kultura to uniwersalne narzędzie łączące ludzi, to obszar działań dla każdego, niezależnie od statusu społecznego, ekonomicznego, czy reprezentowanych poglądów. Kultura stoi ponad podziałami politycznym, uczy tolerancji, społecznego zaangażowania a przede wszystkim integruje, zbliża ludzi do siebie, buduje naszą przyszłość i opisuje historię.

Informacje kontaktowe

DOM KULTURY „STOKROTKA”

ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań

Tel./fax 61 867 19 19

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 867 19 19
e-mail:dkstokrotka@tlen.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony