Kampania Bezpieczni Seniorzy - w sądzie i w życiu

Kampania Bezpieczni Seniorzy - w sądzie i w życiu

Cd. Jak Seniorzy mogą się bronić przed oszustami?

Polecamy lekturę najnowszej (2021) bezpłatnej publikacji z tego zakresu tematycznego, o którą w wersji papierowej można zwrócić się do wydawnictwa (adres na odwrocie karty tytułowej) lub czytać ją online pod poniższym adresem internetowym: Jarosław Gwizdak, Joanna Rokicka, Ada Tymińska: „Bezpieczni seniorzy – w sądzie i w życiu“. By czytać na ekranie pełny tekst (64 strony) – kliknij ten link:

https://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/INPRIS_BEZPIECZNY_SENIOR.pdf

Książka składa się z trzech rozdziałów zawierających komunikatywne wyjaśnienia, wzory pism do urzędów oraz infografikę o następujących tytułach: SKLEP, DOM, SĄD. „W części SKLEP dowiesz się o swoich prawach, jakie masz jako konsument. W części DOM – o dziedziczeniu, ubezwłasnowolnieniu i przemocy domowej. W części SĄD – jak czytać pisma z sądu, jak się w sądzie zachować i kto może pomóc.“

Jak podkreślono, publikacja jest rozpowszechniana bezpłatnie, czyli znajduje się w tzw. Domenie Publicznej (Creative Commons). Warto jednak poznać przy okazji, pod jakimi warunkami. W tym przypadku zostały one wskazane na odwrocie karty tytułowej. Zostały one oznaczone angielskimi skrótami następująco: CC BY-NC-SA 4.0, CC=Creative Commons; BY – dosłownie napisana przez, czyli uznanie autorstwa, które zawsze należy podawać. Wolno m.in. kopiować, rozprowadzać i przerabiać pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.NC – użycie niekomercyjne, wolno jw. ale jedynie do celów niekomercyjnych; SA – na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwór zależny,tzn. powstały na podstawie pierwowzoru jedynie na warunkach identycznych do tych, na jakich udostępniono utwór oryginalny. Jeśli tobie użyczono w ten sposób, to ty nie możesz ograniczać innym dostępu do utworu zależnego (utworzonego przez ciebie na podstawie pierwowzoru), tylko upowszechniać go na identycznych zasadach.

Prośba – upowszechniajcie Państwo wiedzę (link) uzyskaną z rekomendowanej lektury. Wśród jakich odbiorców? Wyniki badań naukowych gen. policji dr. Waldemara Jarczewskiego wykazały, że ofiarami oszustów są w 80% kobiety i głównie Seniorzy w grupie wiekowej 75+. Przyczyniajmy się do podniesienia poziomu świadomości zagrożeń wśród Seniorów. Tekst w Odpowiedziach do ww postu: Dlaczego Seniorzy powinni uruchomić wszystkie możliwości „samoobrony“ przed oszustami, przy tym wzajemnie się wspierając?

Alarmujące są już statystyki strat, jakie co roku ponoszą polscy Seniorzy. Otóż, w roku 2019 wyłudzono  od nich w całym kraju łącznie 72 mln zł, w 2020 – 89 mln zł, w 2021 – 120 mln zł, zaś w ubiegłym 2022 roku – 160 mln zł.  Z roku na rok coraz więcej!

Przy czym, jak wynika z badań gen. policji dr. Waldemara  Jarczewskiego, wykładowcy na Wydz.NPiD UAM,  wśród ofiar oszustów 80% stanowią kobiety, a jeśli chodzi o przedział wiekowy Seniorów – to zoom oszustów skierowany jest na osoby 75+. Znając te ramowe wyznaczniki działania złodziei, powinniśmy nasz wysiłek „samoobrony“ skupić na tej części 8-9 milnionowego środowiska osób 60+.


 
 

Informacje kontaktowe

DOM KULTURY „STOKROTKA”

ul. Cyniowa 11
60-175 Poznań

Tel./fax 61 867 19 19

Dostępność cyfrowa

Staramy się aby strona spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 61 867 19 19
e-mail:dkstokrotka@tlen.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony