Plan zajęć w Domu Kultury Stokrotka

 
Ponieważ dobry plan to najlepsza droga do sukcesu dlatego z radością prezentujemy Państwu plan zajęć stałych które odbywać się będą w Domu Kultury Stokrotka w sezonie kulturalno artystycznym 2022 / 2023. W planie znajdziecie zajęcia lubiane i dobrze znane naszym uczestnikom jak również wiele nowych i ciekawych propozycji na spędzenie wolnego czasu. Prezentujemy również kilka waznych informacji dotyczących organizacji zajęć oraz opłat za uczestnictwo w zajęciach. Startujemy pełni energii i radości z wieloma nowymi pomysłami i atrakcjami. Do zobaczenia w Stokrotce - czekamy na Was !!!!!!

 

Plan zajęć tygodniowych

PONIEDZIAŁEK

1400 – 1830    MathRiders- matematyka dla dzieci (9-11 lat)

1600 – 1900    Indywidualne zajęcia wokalne (od 10 lat, młodzież, dorośli)

1500 – 1930    Indywidualna nauka gry na pianinie (od 5 lat)

1830 – 1930    Zdrowy kręgosłup - zajęcia rekreacyjne dla dorosłych

1930 – 2030    Kształtowanie sylwetki - zajęcia rekreacyjne

 

WTOREK

1600 – 1800     Warsztaty plastyczne (9-12 lat)

1500 – 1900     Indywidualna nauka gry na pianinie

1730 – 1830     Zdrowy kręgosłup - zajęcia rekreacyjne dla dorosłych

1830 – 1930     Wzmacnianie i stabilizacja - zajęcia rekreacyjne

 

ŚRODA

1600 – 1730    Zajęcia artystyczno - ruchowe dla dzieci z elementami treningu uważności MINDFULNESS (4-6 lat)

1830 – 1915    Zajęcia sportowe - karate (dzieci)

1930 – 2030    Zajęcia sportowe - karate (młodzież)

 

CZWARTEK

1000 – 1100     Trener Senioralny - Taniec przy muzyce

1100 – 1200     Trener Senioralny - Zdrowy Kręgosłup

1600 – 1800     Warsztaty plastyczne (6-9 lat)

1600 – 1730     Warsztaty teatralne (9-14 lat)

1800 – 1930     Warsztaty teatralne (15+)

1500 – 1900     Indywidualna nauka gry na skrzypcach (dzieci, młodzież, dorośli)

1930 – 2030    Zajęcia sportowe - karate (młodzież)

 

PIĄTEK

1500 – 1900    Indywidualna nauka gry na gitarze (dzieci, młodzież, dorośli)

1600 – 1900    Indywidualne zajęcia wokalne (dzieci, młodzież, dorośli)

1630 – 1715    Zajęcia taneczne - balet (4-6 lat)

1715 – 1800    Zajęcia taneczne - balet (od 7 lat)

1800 – 2200    Rozgrywki brydżowe i tenisa stołowego

 


Informacje dotyczące opłat za zajęcia kulturalno artystyczne w Domu Kultury „Stokrotka” w roku szkolnym 2022/2023


W roku szkolnym 2022/2023 na poszczególne zajęcia kulturalno – artystyczne obowiązują zapisy. Dziecko należy zapisać na wybrane zajęcia przed ich rozpoczęciem. Po zapisaniu dziecka i potwierdzeniu zgłoszenia prosimy o dokonanie opłaty za miesiąc zajęć na podane poniżej konto bankowe Domu Kultury Stokrotka.

Dom Kultury „Stokrotka”, 60-175 Poznań, ul Cyniowa 11; PKO Bank Polski S.A numer konta 63 1020 4027 0000 1802 0031 4542

W tytule przelewu bardzo prosimy o wpisanie: Imienia i nazwiska dziecka, rodzaju zajęć oraz miesiąc jakiego dotyczy opłata. Dowód wpłaty prosimy przekazać instruktorowi na pierwszych zajęcia. Opłaty za poszczególne zajęcia kulturalno – artystyczne, w roku 2022/2023 wynoszą:

 • 140 zł/za miesiąc – grupowe zajęcia plastyczne (P. Kasia) 35 zł za 1 zajęcia,
 • 120 zł/za miesiąc – grupowe zajęcia teatralne (P. Renata) 30 zł za 1 zajęcia,
 • 120 zł/za miesiąc – indywidualne zajęcia wokalne (P. Łukasz) 30 zł za 1 zajęcia,
 • 120 zł/za miesiąc – nauka gry na pianinie – dzieci do 7 lat (P. Marcin) 30 zł za 1 zajęcia,
 • 160 zł/za miesiąc – nauka gry na pianinie – dzieci powyżej 7 lat, młodzież i dorośli (P. Marcin) 40 zł za 1 zajęcia.

W przypadku gdy na zajęcia, prowadzone przez Instruktorów DK Stokrotka, uczęszcza trójka dzieci z jednej rodziny, obowiązywać będzie 25% rabat (fakt ten należy zgłosić Instruktorowi) na wnoszone opłaty.

Zasady dotyczące realizacji zajęć kulturalno – artystycznych:

 • Opłat za zajęcia dokonywać należy „z góry” na konto bankowe DK Stokrotka w terminie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca (opłata za październik do 10 października).
 • Nie ma możliwości częściowego – ratalnego systemu opłacania zajęć. Opłatę należ wnieść „z góry” w całości niezależnie od ilości zajęć na których był obecny dany uczestnik.
 • Jeśli w danym miesiącu przypadać będzie 5 zajęć – opłatę prosimy wnosić w wysokości podanej powyżej.
 • Potwierdzenie opłaty (wydruk papierowy) należy przynieść na pierwsze zajęcia w danym miesiącu i przekazać danemu instruktorowi.
 • Brak wpłaty skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy uczestników danych zajęć.
 • Zajęcia odwołane przez instruktora lub Dyrektora DK Stokrotka podlegać będą odrobieniu we wskazanym i wcześniej ustalonym terminie.
 • Nieobecność uczestnika na zajęciach (niezależnie od tego czy została ona zgłoszona wcześniej czy nie) nie jest podstawą do zwrotu pieniędzy za zajęcia oraz nie jest podstawą do ich odrabiania przez Instruktora. Tym samym wniesiona opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi.
 • W miesiącach: wrzesień, grudzień oraz luty, z tytułu odgórnych przerw w nauce (przerwa Bożonarodzeniowa, Ferie 2023 luty) obowiązywać będzie połowa opłaty miesięcznej za dane zajęcia.
 • W przypadku sytuacji losowych (pandemia, nauka zdalna, ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji publicznych, czasowe zawieszenie działalności DK Stokrotka) odwołane i opłacone zajęcia podlegać będą odrobieniu we wskazanym i wcześniej ustalonym terminie.