Zdaniem Seniora – konsultacje dotyczące polityki senioralnej Poznania

Miasto Poznań zaprasza seniorki i seniorów do udziału w cyklu konsultacji przygotowujących do wypracowania założeń nowej polityki senioralnej Miasta Poznania.

Miasto Poznań organizuje warsztaty przeprowadzane z najstarszymi mieszkańcami Poznania, podczas których seniorzy będą mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb i oczekiwań oraz zaproponowania działań, które będą czyniły Miasto coraz bardziej przyjazne starzeniu się. W spotkaniach brać będą udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, pracujący z i na rzecz seniorów.

Celem warsztatów jest diagnoza potrzeb seniorów, w szczególności w następujących obszarach objętych strategicznym zarządzaniem miasta: przestrzenie publiczne i budynki, transport, mieszkalnictwo, partycypacja społeczna, szacunek i inkluzja społeczna, partycypacja obywatelska i zatrudnienie, komunikacja i informacja, wsparcie społeczności i usługi zdrowotne.

Raport z badań posłuży do wypracowywania założeń nowej polityki senioralnej dla miasta Poznania na lata 2023-2027.

Spotkania odbywać się będą w godz. 10.00 – 15.00, w następujących dniach i miejscach:

  • 25 maja 2022 r. – Pracownia Ekonomii Społecznej ładne rzeczy, ul. Św. Marcin 57
  • 26 maja 2022 r. – Dom Seniora na Świerczewie “Świerczewski Krąg”, ul. Grabowa 22B
  • 27 maja 2022 r. – Dom Kultury „Orle Gniazdo”, os. Lecha 43
  • 30 maja 2022 r. – Dom Pomocy Społecznej, ul. Żołnierzy Wyklętych 26
  • 31 maja 2022 r. – Dom Kultury „Stokrotka”, ul. Cyniowa 11

Udział w konsultacjach można zgłosić od 11 maja do 24 maja w Centrum Inicjatyw Senioralnych pod nr. tel. 61 847 21 11, w godz. 8.00-16.00